top of page
topp1

Hållbarhet
& Miljö

Hållbar vistelse

Vi på Epokgården har alltid haft en stor miljöhänsyn. Vi har bland annat uppvärmning med solceller och bergvärme. Utöver det källsorteras det vi förbrukar, allt tvättas i fosfatfria tvättmedel och Epokgården är dessutom medlem i olika organisationer som värnar om miljön. För oss är det viktigt att du får en hållbar ledighet.

Vi källsorterar allt vi konsumerar 

Vi soprpterar

Har bergvämre 
solceller

Tvättar i fosfatfria ämnen 

Vi källsorterar allt vi konsumerar 

Uppvärmning sker till största del med solceller och bergvärme.

ffffff.png

Vår tvätt tvättas i fosfatfria tvättmedel. Vi använder inte sköljmedel. 

bottom of page